Dusco Last

  • Project developer

Ontmoet Dusco Last, een ervaren projectontwikkelaar bij Sprinter Green Infra. Met een indrukwekkend portfolio aan diverse complexe projecten, zowel klein als groot, heeft Dusco bewezen een meester te zijn in het zelfstandig en in teamverband realiseren van succes. Zijn analytische aanpak, gecombineerd met een sterk organisatorisch talent, zorgt ervoor dat elk project naadloos verloopt, van concept tot oplevering. Dusco’s vermogen om samen te werken en zijn team te inspireren, maakt hem een essentiële kracht in ons bedrijf, die ervoor zorgt dat onze projecten niet alleen voldoen aan de verwachtingen, maar deze vaak overtreffen.

Meet Dusco Last, an experienced Project Developer at Sprinter Green Infra. With an impressive portfolio of diverse complex projects, both small and large, Dusco has proven to be a master at achieving success independently and in team settings. His analytical approach, combined with strong organizational talent, ensures that each project runs seamlessly from concept to completion. Dusco’s ability to collaborate and inspire his team makes him an essential force in our company, ensuring that our projects not only meet but often exceed expectations.